Baterie dławików kompensacyjnych typu BKE-DK.
Automatyczne baterie dławików kompensacyjnych do skompensowania energii biernej pojemnościowej w sieciach nn. Stosowane do kompensacji długich linii kablowych oraz urządzeń o pojemnościowych charakterze obciążenia. Łączenie każdego dławika odbywa się za pomocą specjalnego stycznika.