Baterie Kondensatorów typu SBKA
Jest to najnowsza propozycja do instalacji na obiektach zasilanych z sieci elektroenergetycznej, gdzie występuje duża asymetria w obciążeniach z każdej z trzech faz zasilających. W tym przypadku baterie kompensacyjne z trójfazowymi kondensatorami z połączonymi w trójkąt pojemnościami, nie będą działały poprawnie. Dlatego baterie typu SBKA działają tak, że w każdej fazie łączone są kondensatory jednofazowe. Sterowanie procesem dodawania, lub odejmowania kondensatorów dokonują trzy indywidualne moduły półprzewodnikowe, każdy odpowiada za swoją fazę, czas włączenia i wyłączenia wynosi dwie sekundy. Takie rozwiązanie daje szansę bardzo dobrego dopasowania parametrów regulacji do zmiennych asymetrycznych obciążeń. Dla zapewnienia sprawnego łączenia kondensatorów, zastosowano tyrystory które zapewniają bez przeciążeniową komutację kondensatorów, oraz gwarantują większą żywotność elementów, a także zmniejszają zakłócenia w sieci zasilającej. Warto zaznaczyć że, kondensatory łączone bezstykowo, są mniej przeciążane, co umożliwia większą częstotliwość łączenia bez skrócenia czasu ich żywotności. Każdy kondensator ma swój własny bezpiecznik topikowy, co gwarantuje bezpieczną eksploatację, zachowanie ciągłości kompensacji w przypadku uszkodzenia jakiegoś kondensatora. Dzięki łącznikom tyrystorowym szybkość reakcji baterii, jest natychmiastowa co gwarantuje, że opłaty za pobór energii biernej na rachunkach zostaną wyeliminowane. W eksploatacji SBKA łatwo jest śledzić proces kompensacji, ponieważ na wyświetlaczu modułu każdej fazy wyświetlany jest cosφ , a lampki sygnalizacyjne pokazują który kondensator jest włączony do sieci. Cała bateria ma niewielkie gabaryty i bez problemów daje się zainstalować w niedużych obiektach. Pomimo, że SBKA są relatywnie droższe od baterii stycznikowych, to dzięki szybkości działania, wyższej trwałości elementów, oraz dopasowaniu do asymetrycznych obciążeń są niezastąpione w niektórych obiektach takich jak sklepy, mini-markety, hotele, małe zakłady i warsztaty, oraz tam gdzie użytkuje się odbiorniki zasilane jednofazowo. Z praktyki wynika, że w niektórych obiektach koszty poniesione na instalację SBKA zwracają się po kilku miesiącach, jednak nie później niż po roku. Ceny na nasze baterie są niskie w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań. Bardzo ważną cechą SBKA jest jej przejrzysta konstrukcja, także montaż na obiekcie jest prosty, po instalacji przekładników prądowych i podłączeniu do zasilania z sieci, oraz sprawdzeniu prawidłowego sfazowania, bateria od razu nadaje się do pracy. Bateria nie wymaga żadnych dodatkowych nastaw podczas uruchamiania, wszystkie nastawy są już wykonane przez producenta ! Baterie typu SBKA mogą być dostarczone w innych wielkościach i konfiguracjach niż podano w poniższych tabelach, w tym przypadku prosimy o kontakt z naszym działem marketingu.